Posebni pogoji COVID-19

POSEBNI POGOJI COVID-19

Dragi avanturisti in avanturistke,

leto 2020 nas je pretreslo z za našo generacijo še nevideno katastrofo na svetovni ravni. Kljub temu, da je Desert Soul zaradi specifike svojih aktivnosti še posebej občutljiv in je bil zaradi protikoronskih ukrepov tudi zelo hudo prizadet, vam zagotavljam, da bom našo puščavsko in mediteransko zgodbo peljal naprej. Konec koncev sem se v preteklosti že soočil s težkimi situacijami, ki sem jih, in z menoj tudi Desert Soul, uspešno premagal.

Ker trenutno živimo v precej negotovih časih verjamem, da moramo tako organizatorji potovanj (če jih želite uporabljati tudi v prihodnje in torej morajo obstati) kot tudi gostje sprejeti del tveganj, ki nam jih v preteklosti ni bilo treba. S tem v zvezi je pred vami dopolnilo Splošnih pogojev poslovanja Desert Soul d.o.o. Ker razumem, da ni vaša krivda, če se za vas spremenijo pogoji prečkanja meja zaradi poslabšanja epidemiološke slike v vaši državi, vam bomo pri Desert Soul stopili nasproti in prevzeli del stroškov, povezanih z vašo odpovedjo in ta torej ne bo urejana po Splošnih pogojih poslovanja. Prav tako pa se lahko primeri, da bomo iz podobnih razlogov, za katere nismo krivi mi in ki se lahko spreminjajo hitreje kot priprave na državne udare ali vojne, potovanje primorani prestaviti pri Desert Soul d.o.o. V prvem primeru gremo na roko vam, gostom, v slednjem pa pričakujemo, da boste podobno razumevajoči tudi vi. Če želimo organizatorje potovanj obdržati tudi skozi te negotove čase, preprosto ne moremo vseh tveganj obešati na njihova pleča, temveč je potreben razumen »fair play«.

Želim vam prijeten oddih »daleč od ponorelega sveta« in čim več uspešno izpeljanih avantur z nami tudi po zadnjem pretresu.

Tilen GabrovšekPOSEBNI POGOJI, POVEZANI S POTOVALNIMI OMEJITVAMI ZARADI UKREPOV PROTI ŠIRJENJU COVID-19

1. Če potnik odpove potovanje oz. se potovanja ne more udeležiti zaradi prepovedi izhoda iz domicilne države, domicilno oz. državljansko pogojene prepovedi vstopa v tranzitno državo ali domicilno oz. državljansko pogojene prepovedi vstopa v ciljno državo potovanja, se vplačani znesek, od katerega pa so odbiti stroški morebitnih zavarovanj odpovedi, letalskih vozovnic ter manipulativni stroški v višini 200 evrov, prenese na naslednje enako potovanje v isto državo, ki ga razpiše Desert Soul d.o.o.

2. Če potnik odpove potovanje zaradi morebitne zanj predpisane karantene v ciljni državi na podlagi domicilne države ali državljanstva, se na naslednje enako potovanje v isto državo prenese 80% zneska, izhajajočega iz 1. točke teh Posebnih pogojev.

3. Če potnik odpove potovanje zaradi karantene, predpisane po vrnitvi v domicilno državo, je odpoved predmet Splošnih pogojev poslovanja Desert Soul d.o.o. (9. točka – Potnikova odpoved ali sprememba programa) in ne predmet dogovora iz 1. ali 2. točke teh Posebnih pogojev.

4. Če potovanje odpove Desert Soul d.o.o. zaradi dejavnikov, opisanih v 1. točki teh Posebnih pogojev, ali posledice opisanih dejavnikov (prevelik osip udeležencev na določenem potovanju), prenesemo na naslednji odhod celotno kupnino, od katere pa so odbiti stroški letalskih vozovnic.

5. Razen v primeru slovenskega državljanstva in domicilne države Slovenije je potnik dolžan organizatorju Desert Soul d.o.o. pisno predložiti dokazila, na podlagi katerih uveljavlja prenos vplačila po 1. ali 2. točki teh Posebnih pogojev. V tem primeru je dolžan tudi sam preveriti, ali zanj na podlagi domicilne države ali državljanstva obstajajo kakršnikoli potovalni zadržki).

6. Če se potnik potovanja ne udeleži oz. zaradi ukrepov preprečitve širjenja novega koronavirusa ne more v ciljno državo prispeti iz zdravstvenih razlogov, med katere po novem štejemo tudi pozitiven test PCC na novi koronavirus ali bolezenske znake Covid-19, se odstop od potovanja ureja po Splošnih pogojih. Razen takrat, ko je domicilna država na rdečem seznamu za Covid-19 ali ko je razglašena epidemija, Zavarovanje odpovedi potovanja po novem (od 20.7.2020) krije tudi v tej točki omenjeni zdravstveni stanji, zaradi česar zelo priporočamo sklenitev tovrstnega zavarovanja. Strah pred potovanjem ni krit pri nobeni zavarovalnici in se tudi pri nas ureja po Splošnih pogojih.

7. Vsa naša potovanja imajo v ciljni državi status »Vsevključujočega turističnega potovalnega paketa«.

8. Stroški morebitnega testa za koronavirus tako pred kot tudi med potovanjem v celoti bremenijo potnika, tudi če je tak test nujen za začetek ali nadaljevanje potovanja.

9. Kot trenutek odpovedi potovanja se v vseh primerih brez izjeme šteje izključno PISNO obvestilo po e-pošti na naslov info@desertsoul.com.